Lista artykułów

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Otaczający nas świat jest coraz bardziej wymagający i narzuca na nas konieczność dopasowania się do różnych nietypowych sytuacji, dalece odmiennych od tych jakie znamy z wcześniejszej rzeczywistości.

Z mojej perspektywy jako doradcy i trenera biznesu, przeobrażenia ustrojowei ekonomiczne jakie mają miejsce w Polsce od ponad 20 lat niosą za sobą konieczność intensywnego rozwoju w zakresie umiejętności tworzenia relacji z innymi na zdecydowanie wyższym poziomie niż do tej pory. Wiedza o tzw. „psychologii kontaktu z innymi” to jedno z istotnych narzędzi wykorzystywanych do codziennej pracy
na poziomie zarówno kadry menedżerskiej jak i szeregowych pracowników.
Tak się jednak nie dzieje, rozwój na tym polu nie następuje tak dynamicznie a nasza świadomość w tym temacie oraz zastosowanie tej wiedzy pozostawia jeszcze wiele do życzenia.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jedziemy na outdoor! To hasło rzucone firmie budzi w większości wypadków dwojakie skojarzenia i reakcje wśród pracowników od euforii do rozpaczy.

Jedni myśląc o nim widzą już siebie w roli bohatera/gwiazdy programu podejmującego kolejne wyzwania. Dla nich spływ górską rzeką czy zjazd z pionowej skalnej ściany to kolejna dawka adrenaliny, której odpowiedni poziom niezbędny jest do codziennego funkcjonowania. To oni właśnie poszukują coraz to większych i bardziej ekstremalnych wyzwań.

Dla innych to rola skazańca, który wbrew własnemu instynktowi samozachowawczemu nie rzadko pod presją grupy a czasem też (o zgrozo) samych organizatorów zmuszeni są do działań tak bardzo obcych ich naturze. Nie potrzebują adrenaliny we krwi aby działać, nie muszą też niczego udowadniać ani sobie ani innym. Wynika to z naszych wrodzonych typów osobowych i motywacji do podejmowania działań bardziej lub mniej ryzykownych lub silnej potrzeby poczucia bezpieczeństwa w tak odmiennych od codzienności warunkach.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Co opisuje technika MAPP Motivational Appraisal of Personal Potential

Technika MAPP(*) jest narzędziem służącym do określania potencjału osoby, zwłaszcza w sferze zawodowej, a więc, innymi słowy, do identyfikowania jej możliwości w środowisku pracy. Co wyróżnia tę technikę, to fakt, że badana ona ten potencjał nie poprzez stwierdzenie występowania u badanej osoby określonych kwalifikacji, umiejętności czy zdolności – ale poprzez analizę posiadanych przez tę osobę jej naturalnych nastawień, upodobań i skłonności, zwanych łącznie motywacjami wewnętrznymi (motywacjami – bo leżą one u podstaw takich a nie innych zachowań i działań jednostki; wewnętrznymi – bo pierwotny bodziec umiejscowiony jest w tym przypadku we wnętrzu osoby). Wiedza o posiadanym systemie motywacji wewnętrznych jest bowiem o tyle ważna i praktycznie przydatna, że – jak się okazuje – w tym, na co się jest samorzutnie nastawionym i co się naturalnie lubi, jest się zwykle najlepszym, a przynajmniej – ma się największe możliwości rozwojowe.