Oferta grupowa

Nasze szkolenia realizujemy od poniedziałku do piątku, w dowolnym zakątku Polski, wybranym przez naszego Klienta. Najbardziej efektywna grupa do pracy w formie warsztatowej, to 12 - 16 uczestników.

Możliwe jest także szkolenie większych grup z udziałem dodatkowych trenerów, odbywa sie to wówczas w systemie równolegle prowadzonych zajęć lub wspólnych wykładów a oddzielnych części ćwiczeniowych.

Udział w zajęciach dokumentowany jest dyplomem, który uczestnicy otrzymują po zakończeniu szkolenia lub całego cyklu a efektem końcowym jest raport ewaluacyjny przygotowany na podstawie ankiet wypełnianych przez uczestników po szkoleniu.

 Pakiet szkoleniowy obejmuje;

  • przygotowanie programu szkoleniowego na podstawie pogłębionej analizy potrzeb
  • opracowanie materiałów szkoleniowych w formie indywidualnych skryptów
  • pomoce dydaktyczne; prezentacje PP, testy, symulacje, gry
  • raport końcowy po szkoleniu przygotowany na podstawie wypełnionych przez uczestników ankiet
    ewaluacyjnych, oceniających efektywność szkolenia
  • dojazd trenerów na miejsce szkolenia

Kosztem dodatkowym są;

  • indywidualne materiały pomocnicze - płyty, filmy itp.
  • koszty pobytu trenerów

Całość inwestycji uzależniona jest więc od rodzaju usługi, wielkości grupy oraz liczby zakupionych dni szkoleniowych.

 

Oferta indywidualna

Innym rodzajem rozwoju są zajęcia wspierające i doradztwo, realizowane w cyklu godzinnych konsultacji - głównie indywidualnych, których tematykę dopasowujemy do stref rozwoju naszych klientów.

Szkolenie dla tych, którzy chcą dokonać zasadniczej zmiany lub przełomu w życiu zawodowym lub osobistym. Nabyte umiejętności i wiedza pozwolą na sprawniejsze funkcjonowanie w życiu, porozumiewanie się i działanie w sytuacjach wyzwań i codziennej pracy. Pozwoli także na wydobycie i uruchomienie odpowiednich zasobów do dokonania zmian.