Motywacyjna Analiza Potencjału Zawodowego

 

Co opisuje technika MAPP Motivational Appraisal of Personal Potential

Technika MAPP(*) jest narzędziem służącym do określania potencjału osoby, zwłaszcza w sferze zawodowej, a więc, innymi słowy, do identyfikowania jej możliwości w środowisku pracy. Co wyróżnia tę technikę, to fakt, że badana ona ten potencjał nie poprzez stwierdzenie występowania u badanej osoby określonych kwalifikacji, umiejętności czy zdolności – ale poprzez analizę posiadanych przez tę osobę jej naturalnych nastawień, upodobań i skłonności, zwanych łącznie motywacjami wewnętrznymi (motywacjami – bo leżą one u podstaw takich a nie innych zachowań i działań jednostki; wewnętrznymi – bo pierwotny bodziec umiejscowiony jest w tym przypadku we wnętrzu osoby). Wiedza o posiadanym systemie motywacji wewnętrznych jest bowiem o tyle ważna i praktycznie przydatna, że – jak się okazuje – w tym, na co się jest samorzutnie nastawionym i co się naturalnie lubi, jest się zwykle najlepszym, a przynajmniej – ma się największe możliwości rozwojowe.

Outdoor – sens i przeznaczenie

Jedziemy na outdoor! To hasło rzucone firmie budzi w większości wypadków dwojakie skojarzenia i reakcje wśród pracowników od euforii do rozpaczy.

Jedni myśląc o nim widzą już siebie w roli bohatera/gwiazdy programu podejmującego kolejne wyzwania. Dla nich spływ górską rzeką czy zjazd z pionowej skalnej ściany to kolejna dawka adrenaliny, której odpowiedni poziom niezbędny jest do codziennego funkcjonowania. To oni właśnie poszukują coraz to większych i bardziej ekstremalnych wyzwań.

Psychologia w biznesie

Otaczający nas świat jest coraz bardziej wymagający i narzuca na nas konieczność dopasowania się do różnych nietypowych sytuacji, dalece odmiennych od tych jakie znamy z wcześniejszej rzeczywistości.

Z mojej perspektywy jako doradcy i trenera biznesu, przeobrażenia ustrojowe
i ekonomiczne jakie mają miejsce w Polsce od ponad 20 lat niosą za sobą konieczność intensywnego rozwoju w zakresie umiejętności tworzenia relacji z innymi na zdecydowanie wyższym poziomie niż do tej pory. Wiedza o tzw. „psychologii kontaktu z innymi” to jedno z istotnych narzędzi wykorzystywanych do codziennej pracy
na poziomie zarówno kadry menedżerskiej jak i szeregowych pracowników.
Tak się jednak nie dzieje, rozwój na tym polu nie następuje tak dynamicznie a nasza świadomość w tym temacie oraz zastosowanie tej wiedzy pozostawia jeszcze wiele do życzenia.