Oferta grupowa

Nasze szkolenia realizujemy od poniedziałku do piątku, w dowolnym zakątku Polski, wybranym przez naszego Klienta. Najbardziej efektywna grupa do pracy w formie warsztatowej, to 12 - 16 uczestników ale możliwe jest także szkolenie większych grup z udziałem dodatkowych trenerów, odbywa się to wówczas w systemie równolegle prowadzonych zajęć - wspólnych wykładów a oddzielnych części ćwiczeniowych.

Udział w zajęciach dokumentowany jest dyplomem, który uczestnicy otrzymują po zakończeniu szkolenia lub całego cyklu a efektem końcowym jest raport ewaluacyjny przygotowany na podstawie ankiet wypełnianych przez uczestników po szkoleniu.

 Pakiet szkoleniowy obejmuje;

  • przygotowanie programu szkoleniowego na podstawie pogłębionej analizy potrzeb
  • opracowanie materiałów szkoleniowych w formie indywidualnych skryptów
  • pomoce dydaktyczne; prezentacje PP, testy, symulacje, gry
  • raport końcowy po szkoleniu przygotowany na podstawie wypełnionych przez uczestników ankiet
    ewaluacyjnych, oceniających efektywność szkolenia

Kosztem dodatkowym są;

  • dodatkowe materiały pomocnicze - płyty, filmy nagrywane podczas lub po zajęciach itp.
  • koszty pobytu trenerów w terminie trwania szkolenia
  • dojazd trenerów na miejsce szkolenia > 100 km.

 

Całość inwestycji uzależniona jest więc od wielkości grupy oraz liczby zakupionych dni szkoleniowych. Koszty szkolenia grupy standardowej to:

Liczba zamówionych dni szkoleniowych 1-4 5-8 9-12 >12
Cena za dzień szkoleniowy (netto) 5000 4500 4000 3500

 

Koszty szkolenia grup powyżej 16 osób z udziałem dodatkowego ko-trenera (wspólne wykłady, odrębne ćwiczenia w dwóch grupach) 

Liczba zamówionych dni szkoleniowych 1-4 5-8 9-12 >12
Cena za dzień szkoleniowy (netto) 7500 7000 6500 6000

 

Oferta indywidualna

Innym rodzajem rozwoju są zajęcia wspierające oraz doradztwo,  realizowane w cyklu godzinnych konsultacji - głównie indywidualnych,  których tematykę dopasowujemy do stref rozwoju naszych klientów.

Te zajęcia kierujemy do najwyższej Kadry Kierowniczej ale także do  osób, które chcą dokonać zasadniczej zmiany lub przełomu w życiu  zawodowym lub osobistym.

Nabyte umiejętności i wiedza pozwolą na sprawniejsze funkcjonowanie  w życiu, porozumiewanie się a także działanie w sytuacjach wyzwań oraz codziennej pracy. Pozwoli na wydobycie i uruchomienie odpowiednich zasobów do dokonania zmian. 

Koszty indywidualnych konsultacji w grupie od 1 do 4 osób to:

Liczba zamówionych godzin 1-4 5-8 9-12 >12
Cena za godzinę (netto) 500 450 400 350