Programy dla członków zarządu

I Ty możesz być mówcą – sztuka wystąpień publicznych i kreowania własnego wizerunku
Cel szkolenia:
 • Podniesiesz umiejętności wystąpień publicznych, prowadzenia dyskusji na forum oraz tworzenia relacji
 • Zwiększysz pewność siebie i tzw. siłę przebicia w kontaktach z innymi
 • Nauczysz się rozpoznawać różne typy rozmówców i dostosowywać do nich odpowiednią formę przekazu
 • Poznasz zasady skutecznej argumentacji przy pomocy narzędzi wywierania wpływu

Opis:

Szkolenie dla osób, które na co dzień w swojej pracy występują publicznie przed; zarządem, wspólnikami, pracownikami oraz kluczowymi partnerami w biznesie. Jego celem jest przygotowanie do swobodnego prowadzenia wystąpień oraz prezentacji, od umiejętności jej przygotowania krok po kroku a następnie efektownego przedstawienia. Uczy zachowań na poziomie mowy ciała, ekspresji wypowiedzi a na specyfice słownictwa kończąc. Wskazuje praktyczne metody radzenia sobie z tremą i stresem i publicznością.
Siła mediów – przygotowanie do wystąpień w mediach i udzielania wywiadów
Pokerzyści w biznesie – techniki wywierania wpływu i obrony przed presją i manipulacją
Z zegarkiem i kompasem do celu – zarządzanie sobą i innymi w czasie – delegowanie

Programy dla menedżerów i kadry zarządzającej

Kto z Kim może a Kto nie powinien - budowanie skutecznego zespołu
Cel szkolenia: 
 • Lepiej poznasz siebie i współpracowników oraz nabędziesz umiejętności dopasowania własnej pozycji względem grupy oraz preferencji stylu działania.
 • Nauczysz się dobierać członków do zespołu zadaniowego.
 • Podniesiesz umiejętność pracy i zasady efektywnej komunikacji w relacjach zawodowych.
 • Poznasz czynniki wzmacniające efektywność i skuteczność pracy zespołowej w firmie.
 • Rozwiniesz swoje umiejętności zespołowego ustalania celów.
 • Wzrośnie Twoje zaangażowanie i motywacja do pracy w zespole.
 • Poznasz własną dominującej roli zespołową oraz nauczysz się jak rozpoznawać i wykorzystywać role swoich współpracowników.
 • Rozwiniesz umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów oraz ograniczeń

Opis:
Szkolenie pokazuje jak stworzyć zasady i podwaliny dla silnego i skutecznego w działaniu zespołu, to wyzwanie dla większości liderów. Tylko nieliczni z nas mogą chwalić się tzw. „wyczuciem do ludzi”, wszyscy pozostali uczą się tego jak znajdować tych najwartościowszych i wykorzystywać w pełni ich potencjał.
Kto tu naprawdę dowodzi - zarządzanie, czyli lider w zespole
Przemawiać z odwagą i charyzmą - sztuka wystąpień publicznych i kreowania własnego wizerunku
Pokerzyści w biznesie – techniki wywierania wpływu i obrony przed presją i manipulacją
Zawsze można się porozumieć - zaawansowane negocjacje w sytuacjach konfliktu
Bułkę przez bibułkę – trening zachowań asertywnych
Z zegarkiem i kompasem do celu - zarządzanie sobą w czasie
Jak zdobyć Mount Blanc – motywacja i cel
Co nam w głowach gra – strategie i nawyki podejmowania decyzji
Nowi, Lepsi, Perfekcyjni – sesja wzmacniająca
Coaching w biznesie

Programy dla sprzedaży i działów wsparcia

Iskrzenie na łączach – komunikacja z klientem w procesie sprzedaży
Cele szkolenia:
 • Zdiagnozujesz własny styl komunikowania się z ludźmi i nauczysz się nowych technik nawiązywania kontaktów z różnymi typami rozmówców.
 • Umiejętnie rozpoznasz różne typy osobowe w oparciu o cechy charakteru, sposoby zachowania i dostosujesz metody współpracy z nimi.
 • Poznasz bariery i zasady radzenia sobie z nimi w komunikacji.
 • Nauczysz się rozpoznawania i wykorzystywania mowy ciała jako narzędzia do budowania wizerunku i relacji.

Opis:
W jaki sposób nastawienia, postawy, wartości doradcy materializują się w zachowaniach klientów. Jak rozpoznać różne typy osobowe naszych klientów. Skuteczność sprzedaży w dużej mierze zależy od dobrego przygotowania i profesjonalnego rozpoczęcia całego procesu sprzedaży. Ponadto jak być lubianym – flirt w sprzedaży i o tym jest to szkolenie.
A to mnie Pan zaskoczył - techniki badania potrzeb i tworzenia ofert handlowych
Czy mnie jeszcze pamiętasz - budowanie relacji i własnego wizerunku w kontakcie z klientem
Opowiem Wam bajkę o… - sztuka prezentacji - jak kreować wizerunek swój, firmy i produktu
Halo, kto mówi - telemarketing praktyczny
Wszyscy mogą być wygrani - negocjacje handlowe poziom podstawowy
Wygrana to uczucie nie wynik – negocjacje handlowe poziom zaawansowany
Ups !!! i co dalej - obsługa podczas reklamacji
Czas wielkiej próby - współpraca z klientami w sytuacjach trudnych
Z zegarkiem i kompasem do celu - zarządzanie sobą w czasie czasem

Programy rozwoju osobistego

 

Wsparcie rekrutacji i zarządzenie potencjałem pracowników

Motywacyjna Analiza Potencjału Pracowniczego – MAPP3
Motywacyjna Analiza Potencjału Pracowniczego (Motivational Appraisal of Personal Potential). Pod tą nazwą ukryte jest nieocenione i nieprzeciętne narzędzie pracy dla każdego menedżera. Od 15 lat jestem jednym z pierwszych konsultantów MAPP w Polsce. Im dłużej pracuję z tym narzędziem, tym większy mam dla niego szacunek i uznanie. Podstawową funkcją systemu MAPP jest identyfikowanie motywacji i predyspozycji zawodowych u jednostek oraz opisywanie stanowisk pracy z uwagi na wymagane na nim motywacje i predyspozycje.
Podstawowym celem systemu MAPP jest uzyskiwanie informacji na temat tego:
 • Jakie motywacje zawodowe ma dana osoba?
 • Jakich motywacji zawodowych wymaga dane stanowisko?
 • Czy dana osoba pasuje do danego stanowiska?
 • W jakim stopniu pasuje?
 • W których wymiarach pasuje najbardziej, a w których najmniej?
 • Co jest przyczyną niedopasowania?
 • Co zrobić w celu zmniejszenia niedopasowania?
 • Jakie mogą być ewentualne konsekwencje niedopasowania?

 

Podstawowym założeniem, w świetle, którego stosuje się system MAPP jest twierdzenie, że:

 • Efektywność pracownika zależy od jego satysfakcji z pracy, a ta z kolei jest tym większa, im wyższy jest stopień dopasowania między stanowiskiem a osobą.

Oznacza to, że nie tylko kwalifikacje, doświadczenie, wiedza i konkretne umiejętności gwarantują wysoką efektywność. Jest ona również uzależniona od tego, czy środowisko zewnętrzne i specyfika pracy, która jest inna dla każdej organizacji będzie w pełni przez danego pracownika akceptowana. Konsekwencją tego jest fakt, że bardzo dobrze pracujący dyrektor finansowy w jednej firmie, może okazać się całkowicie nieefektywny w innej firmie na analogicznym stanowisku. Stanowiska w różnych firmach są, bowiem różne, mimo że ich zakres, nazwa i podstawowy cel są identyczne. Jest tak, ponieważ na każde stanowisko mają wpływ ludzie je otaczający oraz kultura organizacyjna, a te elementy nigdy nie są identyczne. Pojęcie ,,dobry lub efektywny pracownik'' jest, więc względne i aby wyeliminować złą decyzję kadrową powinno się zawsze sprawdzać, czy konkretna osoba pasuje do konkretnego stanowiska w konkretnej firmie. A to zapewnia system MAPP.