Programy dla menadżerów i kadry zarządzającej

Nasze dedykowane programy szkoleniowe dla menadżerów i kadry zarządzającej są starannie skonstruowane, aby odpowiedzieć na wyjątkowe potrzeby liderów biznesu. Skupiają się na rozwijaniu kluczowych kompetencji w zakresie strategicznego myślenia, efektywnego zarządzania zespołami, oraz skutecznego podejmowania decyzji w szybko zmieniającym się środowisku korporacyjnym.

Każdy program jest dostosowywany indywidualnie, zapewniając, że treści szkoleniowe są w pełni zgodne z unikalnymi wymaganiami i celami naszych klientów. Przez połączenie teoretycznej wiedzy z praktycznymi przykładami, nasze szkolenia dla członków zarządu oferują wartościowe wskazówki i narzędzia, które można natychmiast zastosować w codziennej działalności, prowadząc organizację do efektywności i sukcesu.

Przemawiać z odwagą i charyzmą – sztuka wystąpień publicznych i kreowania własnego wizerunku

Cele szkolenia:

 • Poznasz swoje mocne strony jako przemawiającego – każdy z Nas je ma.
 • Nauczysz się przemawiać pozbywając się tremy, pozyskując przychylność słuchaczy bez konieczności uczenia się na pamięć.
 • Będziesz potrafić budować w sobie moc by przemawiać z przyjemnością i wiarą we własną doskonałość a tym samym mówić z charyzmą.
 • Podniesiesz umiejętność wystąpień publicznych, kontaktów zawodowych oraz prowadzenia szkoleń, warsztatów i dyskusji na forum.
 • Zwiększysz pewność siebie i „siłę przebicia” w kontaktach z innymi.
 • Poznasz charakterystykę różnych typów słuchaczy. Rozpoznasz i nauczysz się dostosowywać do nich formy przekazu

 

Opis:

Kiedy przemawiasz stajesz z całym swoim strachem, a jednocześnie z całym swoim repertuarem indywidualnych doskonałości przed innymi ludźmi. I jedno jest pewne, przemawianie nauczone na pamięć, nie działa! Ludzie nie chcą słuchać sztucznych mówców. W przemawianiu chodzi o przekaz emocji, nie o treść. W głowach odbiorców powstaje obraz naszej osoby i tylko od nas zależy jaki ten obraz będzie. Na tym szkoleniu skupiamy się na naturalnych zdolnościach ludzi – budując wiarę we własne umiejętności, by chcieć mówić z charyzmą.

Siła mediów – przygotowanie do wystąpień w mediach i udzielania wywiadów

Cel szkolenia:

 • Podniesiesz umiejętności wystąpień publicznych, prowadzenia dyskusji na forum oraz tworzenia relacji
 • Zwiększysz pewność siebie i tzw. siłę przebicia w kontaktach z innymi
 • Nauczysz się rozpoznawać różne typy rozmówców i dostosowywać do nich odpowiednią formę przekazu
 • Poznasz zasady skutecznej argumentacji przy pomocy narzędzi wywierania wpływu

 

Opis:

Szkolenie dla osób, które na co dzień w swojej pracy występują publicznie przed; zarządem, wspólnikami, pracownikami oraz kluczowymi partnerami w biznesie. Jego celem jest przygotowanie do swobodnego prowadzenia wystąpień oraz prezentacji, od umiejętności jej przygotowania krok po kroku a następnie efektownego przedstawienia. Uczy zachowań na poziomie mowy ciała, ekspresji wypowiedzi a na specyfice słownictwa kończąc. Wskazuje praktyczne metody radzenia sobie z tremą i stresem i publicznością.

 

Przygotujemy Cię do spotkań z radiem i telewizją a także do udzielania wywiadów reporterom i dziennikarzom.

Poprawisz swój wizerunek i autorytet w codziennych działaniach, zwiększysz swoją „siłę przebicia” w kontaktach z otoczeniem.

Nauczysz się jak reagować i bronić się przed zaskakującymi pytaniami ze strony dziennikarzy.

Poznasz zasady skutecznej argumentacji przy pomocy narzędzi wywierania pływu oraz obrony przed manipulacją ze strony innych.

 

Opis:

Szkolenie dla osób, które na co dzień w swojej pracy występują w mediach i udzielają wywiadów. Jego celem jest przygotowanie do swobodnego udzielania odpowiedzi i prowadzenia prezentacji. Uczy zachowań na poziomie mowy ciała, ekspresji wypowiedzi a na specyfice słownictwa kończąc. Wskazuje praktyczne metody radzenia sobie z tremą i stresem oraz trudnymi partnerami w dyskusji. Uczy praktycznych zachowań w studio i przed kamerą.

Z zegarkiem i kompasem do celu – zarządzanie sobą i innymi w czasie – delegowanie

Cele szkolenia: 

 • Zwiększysz skuteczność funkcjonowania poprzez zapoznanie się z technikami umożliwiającymi racjonalne planowanie i wykorzystywanie czasu w sytuacji służbowej jak i prywatnej.
 • Podniesiesz skuteczność podejmowanych działań.
 • Będziesz świadomie dysponować własnym czasem eliminując czynniki stresogenne w wykonywanej pracy i życiu prywatnym

 

Opis:

Szkolenie pozwala na umiejętne zarządzanie sobą w sytuacjach deficytu czasu. Zdolność wybierania priorytetów w zadaniach i życiu zawodowym oraz osobistym. Skutecznym realizowaniu zaplanowanych celów. Uczy planowania w zgodzie ze swoimi zasobami i możliwościami.

Pokerzyści w biznesie – techniki wywierania wpływu i obrony przed presją i manipulacją

Cel szkolenia

 • Poznasz wiedzę na temat charakterystyki procesu wywierania wpływu i manipulacji: jego faz rozwoju, dynamiki i oznak.
 • Wzbudzisz konstruktywne nastawienie wobec manipulatorów oraz ich technik – umiejętność „rozbijania” sytuacji manipulacyjnych.
 • Zmobilizujesz pozytywną energię do formułowania celów i programów działania.
 • Nauczysz się wykrywać zachowania, które są traktowane jako destruktywne, manipulacyjne i umiejętnie bronić się przed nimi.
 • Zmienisz stereotypowe przekonania o manipulacji i wywieraniu wpływu.

 

Opis:

Techniki wywierania wpływu i manipulacji w coraz większym stopniu opanowują świat biznesu. Współczesny menedżer musi być na nie odporny. Nabyte umiejętności i wiedza pozwolą na sprawniejsze porozumiewanie się, przekonywanie do swoich racji a także obronę przed presją i manipulacja ze strony innych. To także silny oręż w rozmowach z kluczowymi klientami i partnerami w biznesie.

Kto z Kim może a Kto nie powinien – budowanie skutecznego zespołu

Cel szkolenia: 

 • Lepiej poznasz siebie i współpracowników oraz nabędziesz umiejętności dopasowania własnej pozycji względem grupy oraz preferencji stylu działania.
 • Nauczysz się dobierać członków do zespołu zadaniowego.
 • Podniesiesz umiejętność pracy i zasady efektywnej komunikacji w relacjach zawodowych.
 • Poznasz czynniki wzmacniające efektywność i skuteczność pracy zespołowej w firmie.
 • Rozwiniesz swoje umiejętności zespołowego ustalania celów.
 • Wzrośnie Twoje zaangażowanie i motywacja do pracy w zespole.
 • Poznasz własną dominującej roli zespołową oraz nauczysz się jak rozpoznawać i wykorzystywać role swoich współpracowników.
 • Rozwiniesz umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów oraz ograniczeń

 

Opis:

Szkolenie pokazuje jak stworzyć zasady i podwaliny dla silnego i skutecznego w działaniu zespołu, to wyzwanie dla większości liderów. Tylko nieliczni z nas mogą chwalić się tzw. „wyczuciem do ludzi”, wszyscy pozostali uczą się tego jak znajdować tych najwartościowszych i wykorzystywać w pełni ich potencjał.

Kto tu naprawdę dowodzi – zarządzanie, czyli lider w zespole

Cele szkolenia:

 • Zmienisz samoświadomość i wizerunek zewnętrzny z kierownika na lidera.
 • Wykształcisz postawę i umiejętności związane ze skutecznym kierowaniem zespołem.
 • Poznasz własny styl kierowania ludźmi i nauczysz się dostosowywania go do typu pracowników i sytuacji.
 • Nauczysz się poprzez techniki udzielania informacji zwrotnych, pochwał i reprymendy – podnosić skuteczność pracy podwładnych.
 • Dowiesz się jakie masz mocne zasoby a jakie strefy rozwoju osobistego.

 

Opis:

To szkolenie pozwoli zaistnieć w roli prawdziwego lidera zespołu poprzez umiejętne budowanie zespołu i skuteczne nim zarządzanie z poziomu lidera. To także kształcenie nowych umiejętności kierowniczych i organizacyjnych.

Zawsze można się porozumieć – zaawansowane negocjacje w sytuacjach konfliktu

Cele szkolenia:

 • Nauczysz się skutecznych metod przygotowania, prowadzenia oraz kontrolowania negocjacji nastawionych na osiąganie maksymalnych korzyści obu stron a w szczególności jak:
  • wywierać pozytywny wpływ na innych
  • stosować asocjacje i dysocjację i kiedy
  • zmieniać pozycje percepcyjne i po co
  • stosować świadomie taktyki
  • gotowe rozwiązania konfliktu
  • sobie radzić w negocjacjach z różnymi typami rozmówców
  • doprowadzić do rozwiązania konfliktu z wynikiem win/win

 

Opis:

Szkolenie uczy jak budować relacje i porozumienie w sytuacjach konfliktowych, spornych oraz różnicy poglądów i zdań, satysfakcjonujące obie strony.

Bułkę przez bibułkę – trening zachowań asertywnych

Cel szkolenia:

 • Kształtowanie postawy asertywnej, w celu skutecznego realizowania własnych celów zawodowych i osobistych z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb otoczenia (współpracowników, klientów).

 

Opis:

Trudne sytuacje codziennego życia wyzwalają w nas gównie dwa skrajne zachowania – agresję lub uległość, z których żadne nie jest dla nas w pełni użyteczne. Szkolenie to daje większą swobodę w kontaktach z innymi oraz odporność na trudne zachowania ze strony otoczenia przy jednoczesnym zachowaniu wzajemnego szacunku.

Zapraszamy do kontaktu

Z wielką przyjemnością zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem zawodowym i osobistym. Nasze szkolenia są starannie przygotowywane, aby spełniać najwyższe standardy edukacyjne i odpowiadać na aktualne potrzeby rynku. Wierzymy, że inwestycja w wiedzę i umiejętności jest kluczem do sukcesu zarówno dla jednostek, jak i całych organizacji.

Czekamy na Państwa wiadomości i z niecierpliwością oczekujemy możliwości współpracy.

  Zostaw numer telefonu, a oddzwonimy.