Programy dla sprzedaży i działów wsparcia

Programy szkoleniowe dla działów sprzedaży i wsparcia są skoncentrowane na rozwijaniu umiejętności niezbędnych do efektywnej komunikacji z klientami, prowadzenia skutecznych negocjacji, i budowania trwałych relacji biznesowych. Te kursy kładą nacisk na praktyczne aspekty pracy z klientem, od technik sprzedażowych i badania potrzeb klientów, po zarządzanie reklamacjami i utrzymywanie pozytywnego wizerunku firmy.

Czy mnie jeszcze pamiętasz – budowanie relacji i własnego wizerunku w kontakcie z klientem

Cele szkolenia:

 • Wytrenujesz nawiązywania kontaktów z klientami oparte o pozytywną autoprezentację.
 • Posiądziesz wiedzę z zakresu stylów ubioru dostosowanych do różnych środowisk (biznesowych i publicznych).
 • Poznasz jak odpowiednio używać „mowy ciała”, na podstawie diagnozy stanu obecnego.
 • Ćwiczenia głosowe, modulowania jakości głosowych i nawyków mówienia
 • Trening specyficznych zachowań – odzwierciedlających naszych klientów

 

Opis:

Umiejętne budowanie własnego wizerunku, oraz pozytywnych relacji z klientem poprzez odpowiednią Znajomość własnych mocnych stron oraz stref rozwoju.

A to mnie Pan zaskoczył – techniki badania potrzeb i tworzenia ofert handlowych

Cele szkolenia:

 • Nabędziesz umiejętność zadawania pytań do diagnozy realnych potrzeb klienta na które możemy odpowiedzieć.
 • Poznasz różne techniki badania potrzeb.
 • Poznasz motywy dokonywania zakupów – emocje czy logika.
 • Nauczysz się rozpoznawania i wykorzystywania wiedzy na temat meta programów klienta.
 • Nabędziesz umiejętność tworzenia ofert pod kątem korzyści, cech i dowodów dla klienta.

 

Opis:

Gdzie jest interes a gdzie stanowisko. Schemat postępowania, który uczy długotrwałej kooperacji i lojalności opartej na zaufaniu i rzeczywistym dopasowaniu oferty do potrzeb klienta. Potrzeba bycia spójnym. Dlaczego klienci są lojalni a dlaczego odchodzą. Gdzie jest interes a gdzie stanowisko – „co chcę, czego chcą inni”, a powód, dla którego ja czegoś chcę, inni czegoś chcą”. „Odzwierciedlanie” które jest sztuką dostrajania się do klimatu i możliwości drugiej osoby. Pozwala także na płynne i skuteczne prowadzenie partnera ku ważnym tematom w rozmowie. Ponadto jak radzić sobie z obiekcjami i czy to na pewno są obiekcje? Oraz zdrowy sposób postrzegania porażki i sukcesu.

Opowiem Wam bajkę o… – sztuka prezentacji – jak kreować wizerunek swój, firmy i produktu

Cele szkolenia: 

 • Nauczysz się technik kreowania pozytywnego wizerunku własnego, firmy, produktów, prezentowanych rozwiązań w wystąpieniach publicznych.
 • Nauczysz się praktycznych umiejętności przekonywującego prezentowania tematów.
 • Poznasz techniki wywierania wpływu na słuchaczy. Nauczysz się sposobów przygotowywania wystąpień, planów, materiałów.
 • Zdefiniujesz własny styl przekazu i prezentacji, określając mocne i słabe strony, nauczysz się przekonywującego, efektywnego dostosowanego do celów i do odbiorców prowadzenia spotkań i wystąpień publicznych

 

Opis:

Wzmocnienie profesjonalnego wizerunku handlowców, oraz wzrost skuteczności przeprowadzanych prezentacji.

Iskrzenie na łączach – komunikacja z klientem w procesie sprzedaży

Cele szkolenia:

 • Zdiagnozujesz własny styl komunikowania się z ludźmi i nauczysz się nowych technik nawiązywania kontaktów z różnymi typami rozmówców.
 • Umiejętnie rozpoznasz różne typy osobowe w oparciu o cechy charakteru, sposoby zachowania i dostosujesz metody współpracy z nimi.
 • Poznasz bariery i zasady radzenia sobie z nimi w komunikacji.
 • Nauczysz się rozpoznawania i wykorzystywania mowy ciała jako narzędzia do budowania wizerunku i relacji.

 

Opis:

W jaki sposób nastawienia, postawy, wartości doradcy materializują się w zachowaniach klientów. Jak rozpoznać różne typy osobowe naszych klientów. Skuteczność sprzedaży w dużej mierze zależy od dobrego przygotowania i profesjonalnego rozpoczęcia całego procesu sprzedaży. Ponadto jak być lubianym – flirt w sprzedaży i o tym jest to szkolenie.

Wszyscy mogą być wygrani – negocjacje handlowe poziom podstawowy

Cele szkolenia:

 • Nauczysz się skutecznych metod przygotowania, prowadzenia oraz kontrolowania negocjacji.
 • Poznasz podstawowe zasady negocjacji nastawione na osiąganie maksymalnych obustronnych korzyści i współpracę win/win.
 • Poznasz specyfikę komunikacji z partnerem podczas negocjowania.
 • Dowiesz się czym jest BATNA i jak przygotować się do negocjacji?
 • Poznasz strategie szachowe w negocjacjach.
 • Nauczysz się jak sobie radzić w negocjacjach z różnymi typami rozmówców?

 

Opis:

Prowadzenie skutecznych negocjacji nastawionych na porozumienie i wspólną korzyść sprzedawców i klientów.

Wygrana to uczucie nie wynik – negocjacje handlowe poziom zaawansowany

Cele szkolenia:

 • Nauczysz się skutecznych metod przygotowania, prowadzenia i kontrolowania negocjacji nastawionych na osiąganie maksymalnych korzyści.
  • jak wywierać wpływ na innych? 
  • jak przygotować strategię szachową znając cel, batna i po co?
  • jak rozpoznać manipulację i jak się przed nią bronić?
  • jak stosować świadomie taktyki i gry negocjacyjne a jak się przed nimi bronić?
  • jak sobie radzić w negocjacjach z dużym obciążeniem emocjonalnym?

 

Opis:

Szkolenie przygotowuje do udziału w trudnych sytuacjach. Uczy umiejętnego budowania relacji i porozumienia w sytuacjach konfliktowych, spornych oraz różnicy poglądów i zdań, w taki sposób aby satysfakcjonować obie strony.

Ups !!! i co dalej – obsługa podczas reklamacji

Cele szkolenia: 

 • Nauczysz się nowych technik prowadzenia i kontrolowania rozmowy handlowej z różnymi typami klientów.
 • Poznasz zasady wywierania wpływu i skutecznej komunikacji w sytuacji stresu.
 • Poznasz przyczyny powstawania sytuacji trudnych w relacjach z ludźmi i sposobów ich rozwiązywania.
 • Nabędziesz motywację i wiedzę do poszukiwania nowych technik podejścia do klientów niezadowolonych i trudnych.

 

Opis:

Zmiana standardu obsługi klientów w sytuacjach dla nich trudnych i nie komfortowych. Zwiększenie zaufania klientów do firmy i jej przedstawicieli

Czas wielkiej próby – współpraca z klientami w sytuacjach trudnych

Cele szkolenia:

 • Poznasz indywidualne style komunikowania się.
 • Poznasz sposoby pracy z trudnym klientem, nauczysz się kontroli emocji podczas rozmowy.
 • Wypracujesz efektywne wzorce komunikowania się.
 • Poznasz sposoby na analizę i zmianę ograniczających przekonań.
 • Nauczysz się sposobów rozpoznania, przerywania oraz unikania gier psychologicznych.
 • Poznasz metody obrony przed manipulacją.
 • Poznasz metody pokonywania oporu i negatywnego nastawienia.
 • Poznasz techniki odpowiadania na zastrzeżenia.
 • Udoskonalisz precyzję wypowiedzi (struktura wypowiedzi).
 • Nauczysz się analizować rozbieżności na poziomach treści i relacji.
 • Poznasz sposoby skutecznego zbierania informacjiw

 

Opis:

Umiejętność tworzenie dobrych relacji z klientem jest jednym z filarów firmy działającej skutecznie. Pozwala oszczędzić czas, unikać nieporozumień, łagodzić trudne sytuacje.

Halo, kto mówi – telemarketing praktyczny

Cele szkolenia:

 • Przełamiesz obawy przed pracą z telefonem.
 • Wzbudzisz entuzjazm i siłę przebicia.
 • Poznasz zasady pracy i prowadzenia skutecznych rozmów telefonicznych.
 • Poznasz zasady efektywnego sposobu umawiania spotkań z klientem.
 • Poznasz praktyczne techniki prezentacji oferty przez telefon, dostosowanej do typu klienta i jego preferencji.
 • Zdobędziesz umiejętności z zakresu technik wpływania na klientów i obsługi w zależności od potrzeb i preferencji.
 • Wypracujesz postawy wzmacniające wizerunek Twój i firmy

 

Opis:

Wprowadzenie skutecznego i profesjonalnego schematu obsługi klientów przez telefon

Z zegarkiem i kompasem do celu – skuteczne planowanie pracy

Cele szkolenia: 

 • Zwiększysz swoją skuteczność funkcjonowania poprzez zapoznanie się z technikami umożliwiającymi racjonalne planowanie i wykorzystywanie czasu w sytuacji służbowej jak i prywatnej.
 • Będziesz umiejętnie planować i realizować zadania oraz sprawnie ustalać priorytety i selekcjonować informacje.
 • Świadomie dysponując własnym czasem, będziesz szybciej i wydajniej działać.
 • Nauczysz się eliminować czynniki stresogenne w wykonywanej pracy i życiu.

 

Opis:

Szkolenie pokazuje jak umiejętnie zarządzać sobą w czasie w sytuacjach deficytu czasu. Uczy nadawania i wybierania priorytetów w zadaniach w życiu zawodowym oraz osobistym. Wskazuje jak działać wedle planu i radzić sobie ze „złodziejami czasu”.

Zapraszamy do kontaktu

Z wielką przyjemnością zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem zawodowym i osobistym. Nasze szkolenia są starannie przygotowywane, aby spełniać najwyższe standardy edukacyjne i odpowiadać na aktualne potrzeby rynku. Wierzymy, że inwestycja w wiedzę i umiejętności jest kluczem do sukcesu zarówno dla jednostek, jak i całych organizacji.

Czekamy na Państwa wiadomości i z niecierpliwością oczekujemy możliwości współpracy.

  Zostaw numer telefonu, a oddzwonimy.