Każde nasze szkolenie rozpoczyna się od dokładnej analizy potrzeb i oczekiwań naszych klientów. To pozwala nam na indywidualne dostosowanie programu, tak aby jak najlepiej odpowiadał na konkretne wyzwania i cele zawodowe uczestników. W Flow Solution stawiamy na spersonalizowane podejście, wierząc, że kluczem do skutecznego rozwoju jest unikalność i precyzja.

Programy szkoleń

Nasza oferta szkoleniowa jest szeroka i zróżnicowana, dostosowana do różnorodnych wymagań i branż. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi programami, które są starannie przygotowane przez doświadczonych trenerów i ekspertów. W naszych szkoleniach łączymy najnowszą wiedzę teoretyczną z praktycznymi rozwiązaniami, co przekłada się na wysoką jakość i efektywność naszych programów.

Programy dla menadżerów i kadry zarządzającej

Nasze dedykowane programy szkoleniowe dla menadżerów i kadry zarządzającej są starannie skonstruowane, aby odpowiedzieć na wyjątkowe potrzeby liderów biznesu. Skupiają się na rozwijaniu kluczowych kompetencji w zakresie strategicznego myślenia, efektywnego zarządzania zespołami, oraz skutecznego podejmowania decyzji w szybko zmieniającym się środowisku korporacyjnym.

Każdy program jest dostosowywany indywidualnie, zapewniając, że treści szkoleniowe są w pełni zgodne z unikalnymi wymaganiami i celami naszych klientów. Przez połączenie teoretycznej wiedzy z praktycznymi przykładami, nasze szkolenia dla członków zarządu oferują wartościowe wskazówki i narzędzia, które można natychmiast zastosować w codziennej działalności, prowadząc organizację do efektywności i sukcesu.

Przemawiać z odwagą i charyzmą – sztuka wystąpień publicznych i kreowania własnego wizerunku

Cele szkolenia:

 • Poznasz swoje mocne strony jako przemawiającego – każdy z Nas je ma.
 • Nauczysz się przemawiać pozbywając się tremy, pozyskując przychylność słuchaczy bez konieczności uczenia się na pamięć.
 • Będziesz potrafić budować w sobie moc by przemawiać z przyjemnością i wiarą we własną doskonałość a tym samym mówić z charyzmą.
 • Podniesiesz umiejętność wystąpień publicznych, kontaktów zawodowych oraz prowadzenia szkoleń, warsztatów i dyskusji na forum.
 • Zwiększysz pewność siebie i „siłę przebicia” w kontaktach z innymi.
 • Poznasz charakterystykę różnych typów słuchaczy. Rozpoznasz i nauczysz się dostosowywać do nich formy przekazu

 

Opis:

Kiedy przemawiasz stajesz z całym swoim strachem, a jednocześnie z całym swoim repertuarem indywidualnych doskonałości przed innymi ludźmi. I jedno jest pewne, przemawianie nauczone na pamięć, nie działa! Ludzie nie chcą słuchać sztucznych mówców. W przemawianiu chodzi o przekaz emocji, nie o treść. W głowach odbiorców powstaje obraz naszej osoby i tylko od nas zależy jaki ten obraz będzie. Na tym szkoleniu skupiamy się na naturalnych zdolnościach ludzi – budując wiarę we własne umiejętności, by chcieć mówić z charyzmą.

Siła mediów – przygotowanie do wystąpień w mediach i udzielania wywiadów

Cel szkolenia:

 • Podniesiesz umiejętności wystąpień publicznych, prowadzenia dyskusji na forum oraz tworzenia relacji
 • Zwiększysz pewność siebie i tzw. siłę przebicia w kontaktach z innymi
 • Nauczysz się rozpoznawać różne typy rozmówców i dostosowywać do nich odpowiednią formę przekazu
 • Poznasz zasady skutecznej argumentacji przy pomocy narzędzi wywierania wpływu

 

Opis:

Szkolenie dla osób, które na co dzień w swojej pracy występują publicznie przed; zarządem, wspólnikami, pracownikami oraz kluczowymi partnerami w biznesie. Jego celem jest przygotowanie do swobodnego prowadzenia wystąpień oraz prezentacji, od umiejętności jej przygotowania krok po kroku a następnie efektownego przedstawienia. Uczy zachowań na poziomie mowy ciała, ekspresji wypowiedzi a na specyfice słownictwa kończąc. Wskazuje praktyczne metody radzenia sobie z tremą i stresem i publicznością.

 

Przygotujemy Cię do spotkań z radiem i telewizją a także do udzielania wywiadów reporterom i dziennikarzom.

Poprawisz swój wizerunek i autorytet w codziennych działaniach, zwiększysz swoją „siłę przebicia” w kontaktach z otoczeniem.

Nauczysz się jak reagować i bronić się przed zaskakującymi pytaniami ze strony dziennikarzy.

Poznasz zasady skutecznej argumentacji przy pomocy narzędzi wywierania pływu oraz obrony przed manipulacją ze strony innych.

 

Opis:

Szkolenie dla osób, które na co dzień w swojej pracy występują w mediach i udzielają wywiadów. Jego celem jest przygotowanie do swobodnego udzielania odpowiedzi i prowadzenia prezentacji. Uczy zachowań na poziomie mowy ciała, ekspresji wypowiedzi a na specyfice słownictwa kończąc. Wskazuje praktyczne metody radzenia sobie z tremą i stresem oraz trudnymi partnerami w dyskusji. Uczy praktycznych zachowań w studio i przed kamerą.

Z zegarkiem i kompasem do celu – zarządzanie sobą i innymi w czasie – delegowanie

Cele szkolenia: 

 • Zwiększysz skuteczność funkcjonowania poprzez zapoznanie się z technikami umożliwiającymi racjonalne planowanie i wykorzystywanie czasu w sytuacji służbowej jak i prywatnej.
 • Podniesiesz skuteczność podejmowanych działań.
 • Będziesz świadomie dysponować własnym czasem eliminując czynniki stresogenne w wykonywanej pracy i życiu prywatnym

 

Opis:

Szkolenie pozwala na umiejętne zarządzanie sobą w sytuacjach deficytu czasu. Zdolność wybierania priorytetów w zadaniach i życiu zawodowym oraz osobistym. Skutecznym realizowaniu zaplanowanych celów. Uczy planowania w zgodzie ze swoimi zasobami i możliwościami.

Pokerzyści w biznesie – techniki wywierania wpływu i obrony przed presją i manipulacją

Cel szkolenia

 • Poznasz wiedzę na temat charakterystyki procesu wywierania wpływu i manipulacji: jego faz rozwoju, dynamiki i oznak.
 • Wzbudzisz konstruktywne nastawienie wobec manipulatorów oraz ich technik – umiejętność „rozbijania” sytuacji manipulacyjnych.
 • Zmobilizujesz pozytywną energię do formułowania celów i programów działania.
 • Nauczysz się wykrywać zachowania, które są traktowane jako destruktywne, manipulacyjne i umiejętnie bronić się przed nimi.
 • Zmienisz stereotypowe przekonania o manipulacji i wywieraniu wpływu.

 

Opis:

Techniki wywierania wpływu i manipulacji w coraz większym stopniu opanowują świat biznesu. Współczesny menedżer musi być na nie odporny. Nabyte umiejętności i wiedza pozwolą na sprawniejsze porozumiewanie się, przekonywanie do swoich racji a także obronę przed presją i manipulacja ze strony innych. To także silny oręż w rozmowach z kluczowymi klientami i partnerami w biznesie.

Kto z Kim może a Kto nie powinien – budowanie skutecznego zespołu

Cel szkolenia: 

 • Lepiej poznasz siebie i współpracowników oraz nabędziesz umiejętności dopasowania własnej pozycji względem grupy oraz preferencji stylu działania.
 • Nauczysz się dobierać członków do zespołu zadaniowego.
 • Podniesiesz umiejętność pracy i zasady efektywnej komunikacji w relacjach zawodowych.
 • Poznasz czynniki wzmacniające efektywność i skuteczność pracy zespołowej w firmie.
 • Rozwiniesz swoje umiejętności zespołowego ustalania celów.
 • Wzrośnie Twoje zaangażowanie i motywacja do pracy w zespole.
 • Poznasz własną dominującej roli zespołową oraz nauczysz się jak rozpoznawać i wykorzystywać role swoich współpracowników.
 • Rozwiniesz umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów oraz ograniczeń

 

Opis:

Szkolenie pokazuje jak stworzyć zasady i podwaliny dla silnego i skutecznego w działaniu zespołu, to wyzwanie dla większości liderów. Tylko nieliczni z nas mogą chwalić się tzw. „wyczuciem do ludzi”, wszyscy pozostali uczą się tego jak znajdować tych najwartościowszych i wykorzystywać w pełni ich potencjał.

Kto tu naprawdę dowodzi – zarządzanie, czyli lider w zespole

Cele szkolenia:

 • Zmienisz samoświadomość i wizerunek zewnętrzny z kierownika na lidera.
 • Wykształcisz postawę i umiejętności związane ze skutecznym kierowaniem zespołem.
 • Poznasz własny styl kierowania ludźmi i nauczysz się dostosowywania go do typu pracowników i sytuacji.
 • Nauczysz się poprzez techniki udzielania informacji zwrotnych, pochwał i reprymendy – podnosić skuteczność pracy podwładnych.
 • Dowiesz się jakie masz mocne zasoby a jakie strefy rozwoju osobistego.

 

Opis:

To szkolenie pozwoli zaistnieć w roli prawdziwego lidera zespołu poprzez umiejętne budowanie zespołu i skuteczne nim zarządzanie z poziomu lidera. To także kształcenie nowych umiejętności kierowniczych i organizacyjnych.

Zawsze można się porozumieć – zaawansowane negocjacje w sytuacjach konfliktu

Cele szkolenia:

 • Nauczysz się skutecznych metod przygotowania, prowadzenia oraz kontrolowania negocjacji nastawionych na osiąganie maksymalnych korzyści obu stron a w szczególności jak:
  • wywierać pozytywny wpływ na innych
  • stosować asocjacje i dysocjację i kiedy
  • zmieniać pozycje percepcyjne i po co
  • stosować świadomie taktyki
  • gotowe rozwiązania konfliktu
  • sobie radzić w negocjacjach z różnymi typami rozmówców
  • doprowadzić do rozwiązania konfliktu z wynikiem win/win

 

Opis:

Szkolenie uczy jak budować relacje i porozumienie w sytuacjach konfliktowych, spornych oraz różnicy poglądów i zdań, satysfakcjonujące obie strony.

Bułkę przez bibułkę – trening zachowań asertywnych

Cel szkolenia:

 • Kształtowanie postawy asertywnej, w celu skutecznego realizowania własnych celów zawodowych i osobistych z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb otoczenia (współpracowników, klientów).

 

Opis:

Trudne sytuacje codziennego życia wyzwalają w nas gównie dwa skrajne zachowania – agresję lub uległość, z których żadne nie jest dla nas w pełni użyteczne. Szkolenie to daje większą swobodę w kontaktach z innymi oraz odporność na trudne zachowania ze strony otoczenia przy jednoczesnym zachowaniu wzajemnego szacunku.

Programy dla sprzedaży i działów wsparcia

Programy szkoleniowe dla działów sprzedaży i wsparcia są skoncentrowane na rozwijaniu umiejętności niezbędnych do efektywnej komunikacji z klientami, prowadzenia skutecznych negocjacji, i budowania trwałych relacji biznesowych. Te kursy kładą nacisk na praktyczne aspekty pracy z klientem, od technik sprzedażowych i badania potrzeb klientów, po zarządzanie reklamacjami i utrzymywanie pozytywnego wizerunku firmy.

Czy mnie jeszcze pamiętasz – budowanie relacji i własnego wizerunku w kontakcie z klientem

Cele szkolenia:

 • Wytrenujesz nawiązywania kontaktów z klientami oparte o pozytywną autoprezentację.
 • Posiądziesz wiedzę z zakresu stylów ubioru dostosowanych do różnych środowisk (biznesowych i publicznych).
 • Poznasz jak odpowiednio używać „mowy ciała”, na podstawie diagnozy stanu obecnego.
 • Ćwiczenia głosowe, modulowania jakości głosowych i nawyków mówienia
 • Trening specyficznych zachowań – odzwierciedlających naszych klientów

 

Opis:

Umiejętne budowanie własnego wizerunku, oraz pozytywnych relacji z klientem poprzez odpowiednią Znajomość własnych mocnych stron oraz stref rozwoju.

A to mnie Pan zaskoczył – techniki badania potrzeb i tworzenia ofert handlowych

Cele szkolenia:

 • Nabędziesz umiejętność zadawania pytań do diagnozy realnych potrzeb klienta na które możemy odpowiedzieć.
 • Poznasz różne techniki badania potrzeb.
 • Poznasz motywy dokonywania zakupów – emocje czy logika.
 • Nauczysz się rozpoznawania i wykorzystywania wiedzy na temat meta programów klienta.
 • Nabędziesz umiejętność tworzenia ofert pod kątem korzyści, cech i dowodów dla klienta.

 

Opis:

Gdzie jest interes a gdzie stanowisko. Schemat postępowania, który uczy długotrwałej kooperacji i lojalności opartej na zaufaniu i rzeczywistym dopasowaniu oferty do potrzeb klienta. Potrzeba bycia spójnym. Dlaczego klienci są lojalni a dlaczego odchodzą. Gdzie jest interes a gdzie stanowisko – „co chcę, czego chcą inni”, a powód, dla którego ja czegoś chcę, inni czegoś chcą”. „Odzwierciedlanie” które jest sztuką dostrajania się do klimatu i możliwości drugiej osoby. Pozwala także na płynne i skuteczne prowadzenie partnera ku ważnym tematom w rozmowie. Ponadto jak radzić sobie z obiekcjami i czy to na pewno są obiekcje? Oraz zdrowy sposób postrzegania porażki i sukcesu.

Opowiem Wam bajkę o… – sztuka prezentacji – jak kreować wizerunek swój, firmy i produktu

Cele szkolenia: 

 • Nauczysz się technik kreowania pozytywnego wizerunku własnego, firmy, produktów, prezentowanych rozwiązań w wystąpieniach publicznych.
 • Nauczysz się praktycznych umiejętności przekonywującego prezentowania tematów.
 • Poznasz techniki wywierania wpływu na słuchaczy. Nauczysz się sposobów przygotowywania wystąpień, planów, materiałów.
 • Zdefiniujesz własny styl przekazu i prezentacji, określając mocne i słabe strony, nauczysz się przekonywującego, efektywnego dostosowanego do celów i do odbiorców prowadzenia spotkań i wystąpień publicznych

 

Opis:

Wzmocnienie profesjonalnego wizerunku handlowców, oraz wzrost skuteczności przeprowadzanych prezentacji.

Iskrzenie na łączach – komunikacja z klientem w procesie sprzedaży

Cele szkolenia:

 • Zdiagnozujesz własny styl komunikowania się z ludźmi i nauczysz się nowych technik nawiązywania kontaktów z różnymi typami rozmówców.
 • Umiejętnie rozpoznasz różne typy osobowe w oparciu o cechy charakteru, sposoby zachowania i dostosujesz metody współpracy z nimi.
 • Poznasz bariery i zasady radzenia sobie z nimi w komunikacji.
 • Nauczysz się rozpoznawania i wykorzystywania mowy ciała jako narzędzia do budowania wizerunku i relacji.

 

Opis:

W jaki sposób nastawienia, postawy, wartości doradcy materializują się w zachowaniach klientów. Jak rozpoznać różne typy osobowe naszych klientów. Skuteczność sprzedaży w dużej mierze zależy od dobrego przygotowania i profesjonalnego rozpoczęcia całego procesu sprzedaży. Ponadto jak być lubianym – flirt w sprzedaży i o tym jest to szkolenie.

Wszyscy mogą być wygrani – negocjacje handlowe poziom podstawowy

Cele szkolenia:

 • Nauczysz się skutecznych metod przygotowania, prowadzenia oraz kontrolowania negocjacji.
 • Poznasz podstawowe zasady negocjacji nastawione na osiąganie maksymalnych obustronnych korzyści i współpracę win/win.
 • Poznasz specyfikę komunikacji z partnerem podczas negocjowania.
 • Dowiesz się czym jest BATNA i jak przygotować się do negocjacji?
 • Poznasz strategie szachowe w negocjacjach.
 • Nauczysz się jak sobie radzić w negocjacjach z różnymi typami rozmówców?

 

Opis:

Prowadzenie skutecznych negocjacji nastawionych na porozumienie i wspólną korzyść sprzedawców i klientów.

Wygrana to uczucie nie wynik – negocjacje handlowe poziom zaawansowany

Cele szkolenia:

 • Nauczysz się skutecznych metod przygotowania, prowadzenia i kontrolowania negocjacji nastawionych na osiąganie maksymalnych korzyści.
  • jak wywierać wpływ na innych? 
  • jak przygotować strategię szachową znając cel, batna i po co?
  • jak rozpoznać manipulację i jak się przed nią bronić?
  • jak stosować świadomie taktyki i gry negocjacyjne a jak się przed nimi bronić?
  • jak sobie radzić w negocjacjach z dużym obciążeniem emocjonalnym?

 

Opis:

Szkolenie przygotowuje do udziału w trudnych sytuacjach. Uczy umiejętnego budowania relacji i porozumienia w sytuacjach konfliktowych, spornych oraz różnicy poglądów i zdań, w taki sposób aby satysfakcjonować obie strony.

Ups !!! i co dalej – obsługa podczas reklamacji

Cele szkolenia: 

 • Nauczysz się nowych technik prowadzenia i kontrolowania rozmowy handlowej z różnymi typami klientów.
 • Poznasz zasady wywierania wpływu i skutecznej komunikacji w sytuacji stresu.
 • Poznasz przyczyny powstawania sytuacji trudnych w relacjach z ludźmi i sposobów ich rozwiązywania.
 • Nabędziesz motywację i wiedzę do poszukiwania nowych technik podejścia do klientów niezadowolonych i trudnych.

 

Opis:

Zmiana standardu obsługi klientów w sytuacjach dla nich trudnych i nie komfortowych. Zwiększenie zaufania klientów do firmy i jej przedstawicieli

Czas wielkiej próby – współpraca z klientami w sytuacjach trudnych

Cele szkolenia:

 • Poznasz indywidualne style komunikowania się.
 • Poznasz sposoby pracy z trudnym klientem, nauczysz się kontroli emocji podczas rozmowy.
 • Wypracujesz efektywne wzorce komunikowania się.
 • Poznasz sposoby na analizę i zmianę ograniczających przekonań.
 • Nauczysz się sposobów rozpoznania, przerywania oraz unikania gier psychologicznych.
 • Poznasz metody obrony przed manipulacją.
 • Poznasz metody pokonywania oporu i negatywnego nastawienia.
 • Poznasz techniki odpowiadania na zastrzeżenia.
 • Udoskonalisz precyzję wypowiedzi (struktura wypowiedzi).
 • Nauczysz się analizować rozbieżności na poziomach treści i relacji.
 • Poznasz sposoby skutecznego zbierania informacjiw

 

Opis:

Umiejętność tworzenie dobrych relacji z klientem jest jednym z filarów firmy działającej skutecznie. Pozwala oszczędzić czas, unikać nieporozumień, łagodzić trudne sytuacje.

Halo, kto mówi – telemarketing praktyczny

Cele szkolenia:

 • Przełamiesz obawy przed pracą z telefonem.
 • Wzbudzisz entuzjazm i siłę przebicia.
 • Poznasz zasady pracy i prowadzenia skutecznych rozmów telefonicznych.
 • Poznasz zasady efektywnego sposobu umawiania spotkań z klientem.
 • Poznasz praktyczne techniki prezentacji oferty przez telefon, dostosowanej do typu klienta i jego preferencji.
 • Zdobędziesz umiejętności z zakresu technik wpływania na klientów i obsługi w zależności od potrzeb i preferencji.
 • Wypracujesz postawy wzmacniające wizerunek Twój i firmy

 

Opis:

Wprowadzenie skutecznego i profesjonalnego schematu obsługi klientów przez telefon

Z zegarkiem i kompasem do celu – skuteczne planowanie pracy

Cele szkolenia: 

 • Zwiększysz swoją skuteczność funkcjonowania poprzez zapoznanie się z technikami umożliwiającymi racjonalne planowanie i wykorzystywanie czasu w sytuacji służbowej jak i prywatnej.
 • Będziesz umiejętnie planować i realizować zadania oraz sprawnie ustalać priorytety i selekcjonować informacje.
 • Świadomie dysponując własnym czasem, będziesz szybciej i wydajniej działać.
 • Nauczysz się eliminować czynniki stresogenne w wykonywanej pracy i życiu.

 

Opis:

Szkolenie pokazuje jak umiejętnie zarządzać sobą w czasie w sytuacjach deficytu czasu. Uczy nadawania i wybierania priorytetów w zadaniach w życiu zawodowym oraz osobistym. Wskazuje jak działać wedle planu i radzić sobie ze „złodziejami czasu”.

Programy rozwoju osobistego

Nasze programy rozwoju osobistego są zaprojektowane, aby wspierać uczestników w osiąganiu ich pełnego potencjału zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Skupiamy się na budowaniu umiejętności, które są kluczowe dla osobistego sukcesu, takich jak zarządzanie czasem, efektywna komunikacja, rozwój umiejętności przywódczych, budowanie pewności siebie i zarządzanie stresem. Nasze kursy pomagają uczestnikom zrozumieć ich własne motywacje i wartości, umożliwiając im świadome kształtowanie swojej ścieżki życiowej.

Programy te obejmują różnorodne metody szkoleniowe, w tym warsztaty, sesje coachingowe i symulacje, które zapewniają praktyczne doświadczenie i angażują uczestników w aktywny proces nauki. Dzięki indywidualnemu podejściu każdy uczestnik ma możliwość pracy nad swoimi specyficznymi obszarami rozwoju, co pozwala na osiąganie konkretnych, personalizowanych celów.

Co nam w głowach gra – strategie i nawyki podejmowania decyzji

Cel szkolenia:

 • Nauczysz się rozpoznawać metaprogramy swoich rozmówców.
 • Będziesz potrafić określać indywidualny profil stosowanego języka każdej napotkanej osoby. 
 • Nauczysz się skutecznych form porozumiewania się z ludźmi funkcjonującymi z odmiennymi metaprogramami od naszego.
 • Poznasz różne strategie działania ludzi i sposoby podejmowania przez nich decyzji, przez co zwiększysz skuteczność wpływu na siebie i innych.

 

Opis:

Każdy z Nas posiada nawykowe i systematycznie stosowane filtry (metaprogramy), według których organizujemy nasze doświadczenia. Ponieważ nie jesteśmy w stanie ogarnąć z otoczenia całej napływającej do nas informacji, stosujemy pewnego rodzaju opuszczenia lub wzorce, które ukierunkowują nasze działania. Ich znajomość pozwala na zwiększenie skuteczności w komunikacji z ludźmi zwłaszcza funkcjonującymi z odmiennymi od naszych metaprogramami, zrozumienie motywacji i sposobów podejmowania decyzji każdej napotkanej osoby oraz na rozwój osobisty i zwiększenie własnej elastyczności.

Nowi, Lepsi, Perfekcyjni – sesja wzmacniająca

Cel szkolenia: 

 • Zmiana przekonań ograniczających.
 • Umiejętność dysocjacji wobec problemów.
 • Umiejętność kotwiczenia stanów pozytywnych.
 • Mobilizowanie energii, formułowanie celów i programów.
 • Odpowiednie programowanie swojego działania w oparciu o znajomość schematów podejmowania decyzji.
 • Umiejętność przeramowania otaczającej rzeczywistości.
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości.

 

Opis:

Szkolenie dla tych, którzy chcą dokonać zasadniczej zmiany lub przełomu w życiu zawodowym lub osobistym. Nabyte umiejętności i wiedza pozwolą na sprawniejsze funkcjonowanie w życiu, porozumiewanie się i działanie w sytuacjach wyzwań i codziennej pracy. Pozwoli także na wydobycie i uruchomienie odpowiednich zasobów do dokonania zmian.

Jak zdobyć Mount Blanc – motywacja i cel

Cele szkolenia:

 • Nauczysz się planować i wyznaczać cele zgodnie z własnymi wartościami i przekonaniami.
 • Poznasz zasadę planowania rozwoju z poziomami logicznymi Roberta Diltsa.
 • Doświadczysz jak można określać misję życiową.
 • Zobaczysz zaawansowane sposoby pracy z celami życiowymi.
 • Nauczysz się precyzyjnie diagnozować potrzeby innych ludzi.

 

Opis:

Marzenia napędzają działania. Działanie przybliża do celu. Osiągnięcie jednego wyznacza nowe cele a te nowe kierunki działania. Warto planować i wyznaczać cele. Warto wiedzieć, jak to się robi w zgodnie z własnymi przekonaniami i wartościami. Na szkoleniu pomogą w tym między innymi: poziomy logiczne Roberta Diltsa, wyłanianie misji życiowej, techniki prezentacji, umiejętność diagnozowania potrzeb ludzi, zaawansowane sposoby pracy z celami życiowymi.

Wsparcie rekrutacji i zarządzanie potencjałem pracowników

Nasze usługi w zakresie wsparcia rekrutacji i zarządzania potencjałem pracowników, wykorzystujące narzędzie MAPP (Motivational Appraisal of Personal Potential), stanowią klucz do optymalnego dopasowania talentów do wymagań organizacji. MAPP to innowacyjna metoda analizy motywacyjnej, która pozwala na głębokie zrozumienie wewnętrznych motywacji i potencjału kandydatów oraz pracowników. Ta technika skupia się nie tylko na umiejętnościach i doświadczeniu, ale także na indywidualnych predyspozycjach i preferencjach zawodowych, umożliwiając identyfikację idealnych kandydatów na określone stanowiska.

Motywacyjna Analiza Potencjału Pracowniczego – MAPP3

Motywacyjna Analiza Potencjału Pracowniczego (Motivational Appraisal of Personal Potential). Pod tą nazwą ukryte jest nieocenione i nieprzeciętne narzędzie pracy dla każdego menedżera. Od 15 lat jestem jednym z pierwszych konsultantów MAPP w Polsce. Im dłużej pracuję z tym narzędziem, tym większy mam dla niego szacunek i uznanie. Podstawową funkcją systemu MAPP jest identyfikowanie motywacji i predyspozycji zawodowych u jednostek oraz opisywanie stanowisk pracy z uwagi na wymagane na nim motywacje i predyspozycje.

Podstawowym celem systemu MAPP jest uzyskiwanie informacji na temat tego:

 • Jakie motywacje zawodowe ma dana osoba?
 • Jakich motywacji zawodowych wymaga dane stanowisko?
 • Czy dana osoba pasuje do danego stanowiska?
 • W jakim stopniu pasuje?
 • W których wymiarach pasuje najbardziej, a w których najmniej?
 • Co jest przyczyną niedopasowania?
 • Co zrobić w celu zmniejszenia niedopasowania?
 • Jakie mogą być ewentualne konsekwencje niedopasowania?

 

Podstawowym założeniem, w świetle, którego stosuje się system MAPP jest twierdzenie, że:

 • Efektywność pracownika zależy od jego satysfakcji z pracy, a ta z kolei jest tym większa, im wyższy jest stopień dopasowania między stanowiskiem a osobą.

Oznacza to, że nie tylko kwalifikacje, doświadczenie, wiedza i konkretne umiejętności gwarantują wysoką efektywność. Jest ona również uzależniona od tego, czy środowisko zewnętrzne i specyfika pracy, która jest inna dla każdej organizacji będzie w pełni przez danego pracownika akceptowana. Konsekwencją tego jest fakt, że bardzo dobrze pracujący dyrektor finansowy w jednej firmie, może okazać się całkowicie nieefektywny w innej firmie na analogicznym stanowisku. Stanowiska w różnych firmach są, bowiem różne, mimo że ich zakres, nazwa i podstawowy cel są identyczne. Jest tak, ponieważ na każde stanowisko mają wpływ ludzie je otaczający oraz kultura organizacyjna, a te elementy nigdy nie są identyczne. Pojęcie ,,dobry lub efektywny pracownik” jest, więc względne i aby wyeliminować złą decyzję kadrową powinno się zawsze sprawdzać, czy konkretna osoba pasuje do konkretnego stanowiska w konkretnej firmie. A to zapewnia system MAPP.

Wykorzystanie MAPP w procesach rekrutacyjnych i zarządzaniu rozwojem zawodowym pracowników pozwala na stworzenie zespołów, które nie tylko są kompetentne, ale również zmotywowane i zaangażowane w swoją pracę. Dzięki temu narzędziu możliwe jest efektywne planowanie ścieżek kariery, dostosowanie zadań do indywidualnych mocnych stron pracowników, a także skuteczniejsze zarządzanie talentami w firmie.

Zapraszamy do kontaktu

Z wielką przyjemnością zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem zawodowym i osobistym. Nasze szkolenia są starannie przygotowywane, aby spełniać najwyższe standardy edukacyjne i odpowiadać na aktualne potrzeby rynku. Wierzymy, że inwestycja w wiedzę i umiejętności jest kluczem do sukcesu zarówno dla jednostek, jak i całych organizacji.

Czekamy na Państwa wiadomości i z niecierpliwością oczekujemy możliwości współpracy.

  Zostaw numer telefonu, a oddzwonimy.