MAPP

Motywacyjna Analiza Potencjału Pracowniczego

Motywacyjna Analiza Potencjału Pracowniczego MAPP3

Szczegółowa mapa preferencji i możliwości zawodowych człowieka

MAPP jest metodą oszacowywania i analizy motywacji zawodowej. Motywacja zawodowa jest w tym przypadku rozumiana jako wrodzona predyspozycja do pewnego rodzaju aktywności zarówno umysłowej, jak i fizycznej. Jest to wewnętrzny kod wyznaczający obszary działań, w których jednostka będzie odnosiła sukcesy i czerpała z tego satysfakcję oraz takie, w których będzie to trudne, ograniczone i okupione wieloma wyrzeczeniami i trudami, a może również całkiem niemożliwe, pomimo starań i wysiłku. Jedni z nas charakteryzują się takim systemem motywacji, który predestynuje do działań wymagających myślenia abstrakcyjnego, koncepcyjnego oraz bardzo samodzielnego i niezależnego.

Inni natomiast będą się realizować raczej na polu zadań, w ramach których potrzebne będzie ścisłe stosowanie się do regulaminów, reguł i procedur eliminujących samodzielność czy decyzyjność, natomiast podkreślających drobiazgowość, skrupulatność, powtarzalność, skupienie i cierpliwość. Jedni doskonale będą sobie radzić z rolą i zadaniami przywódcy, inni za najbardziej komfortowe i sprzyjające warunki będą uważać pracę w samotności z dala od ludzi i obowiązków związanych ze współpracą. Właśnie takie obszary czy kierunki działań wyznaczone są przez wrodzony system motywacji zawodowej. MAPP nie identyfikuje zatem zasobów nabytych, czyli umiejętności, wiedzy czy doświadczeń, lecz tylko czynniki wrodzone, które w przypadku, gdy są nieujawnione, mogą stanowić ‘zalążki’ potencjału.

Wrodzony charakter motywacji, o której mowa oznacza, że jest to jednocześnie motywacja wewnętrzna, czyli indywidualny system stanowiący składową osobowości i oddziałujący szerzej niż określają to granice życia zawodowego.

MAPP jest jednak przeznaczony do badania ludzi wyłącznie w odniesieniu do warunków i kontekstu pracy zawodowej. Jest to uwarunkowane kontekstem oraz historią jego powstania i wieloletniego rozwoju. Nie jest więc ‘ogólnym’ testem osobowości, choć uzupełnia jej opis, wyznaczając specyfikę preferowanych przez człowieka relacji i reakcji opartych o indywidualny układ wrodzonych motywów. Z uwagi na całkowitą niepowtarzalność tego układu da się go porównać do wzoru linii papilarnych. Określone natężenie poszczególnych potrzeb i tendencji oraz występowanie ich w konkretnych kombinacjach powoduje, że każda osoba w swoisty – charakterystyczny dla siebie sposób – realizuje się zawodowo. Szczególnie ważne jest to, że tak rozumiana motywacja stanowi źródło charakterystyki człowieka pozostające zasadniczo poza jego wolą, a nieraz nawet świadomością. Z tej perspektywy wiedza na ten temat staje się nieoceniona we wspieraniu ludzi w poszukiwaniu ich optymalnej ścieżki rozwoju, w którym niebagatelny udział ma zawsze sfera zawodowa.

MAPP można zatem określać jako technikę badania zarówno motywacji wewnętrznej, jak i zawodowej. Szczególnie, że w kontekście życia zawodowego mieszczą się nie tylko zadania i odpowiedzialność zawodowa, ale także aktywności np. związane z rozwojem zawodowym, czyli aspekt kluczowy z perspektywy przedmiotu naszych obecnych zainteresowań. Charakterystyka percepcji człowieka oraz preferencje związane ze sposobem komunikowania się i pobierania danych z otoczenia wyznaczają również indywidualne style uczenia się. Określenie warunków sprzyjających nabywaniu nowej wiedzy i umiejętności to niebywale istotny element w efektywności procesu nauczania i uczenia się. Proces edukacji i podnoszenia kompetencji można aranżować na wiele sposobów. Dopasowanie go do wewnętrznych predyspozycji i możliwości osoby uczącej się i nauczającej ma nieoceniony wpływ na szybkość oraz skuteczność transferu wiedzy, a przede wszystkim umiejętności.

Zapraszamy do kontaktu

Z wielką przyjemnością zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem zawodowym i osobistym. Nasze szkolenia są starannie przygotowywane, aby spełniać najwyższe standardy edukacyjne i odpowiadać na aktualne potrzeby rynku. Wierzymy, że inwestycja w wiedzę i umiejętności jest kluczem do sukcesu zarówno dla jednostek, jak i całych organizacji.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami, aby omówić, jak nasze programy szkoleniowe mogą wspierać Państwa cele zawodowe i organizacyjne. Jesteśmy gotowi dostosować nasze programy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań, zapewniając tym samym najwyższą wartość i efektywność.

Czekamy na Państwa wiadomości i z niecierpliwością oczekujemy możliwości współpracy.