MAPP

Obszary zastosowań MAPP

Obszary zastosowań MAPP

 Konkretne działania/procesy

 • wygenerowanie motywacyjnego profilu osoby i identyfikacja potencjału zawodowego tej osoby
 • opracowanie motywacyjnego profilu stanowiska pracy (także w oparciu o dane z profili najefektywniejszych pracowników)
 • analiza dopasowania osoby do uprzednio zdefiniowanego stanowiska pracy
 • porównanie profilu/potencjału motywacyjnego wybranych osób między sobą
 • analiza zespołu (dobór członków zespołu i ocena ich "wpasowania" w zespół)
 • analiza profilu / potencjału zarządczego poszczególnych osób

Dziedziny

 • rekrutacja i selekcja
 • realizacja ścieżek karier (awanse, przesunięcia, zadania indywidualne)
 • doradztwo zawodowe
 • coaching
 • budowanie zespołów
 • opracowywanie planu szkoleń
 • restrukturyzacja/reorganizacja firm i instytucji
 • zarządzanie talentami

Przykładowe efekty zastosowania MAPP w firmie

Zwiększenie efektywności nowego pracownika – dzięki:

 • podwyższeniu stopnia dopasowania przez modyfikację stanowiska
 • przyspieszeniu adaptacji do nowych warunków

Utrzymanie wartościowego pracownika w firmie – dzięki:

 • lepszemu doborowi powierzanych mu zadań – tak by były bardziej zgodne z jego stwierdzonym profilem motywacyjnym (czego efektem będzie większa satysfakcja i zadowolenie z pracy, a eliminowanie czynników frustrujących)
 • zastosowaniu indywidualnie dobranych działań motywujących

Efektywne zarządzanie karierami pracowników – dzięki:

 • planowaniu ścieżek rozwoju pracowników na podstawie wiedzy o ich potencjale, a nie tylko w oparciu o bieżący stan ich kompetencji
 • wybieraniu optymalnych programów doskonalących, współgrających ze stwierdzonym naturalnym potencjałem pracowników, zwłaszcza zaś nieforsowanie działań szkoleniowych pozostających w opozycji do profilu motywacyjnego

Unikanie konfliktów w zespołach – dzięki:

 • identyfikowaniu zawczasu sytuacji niewspółgrania profili członków zespołu, mogących skutkować niepożądaną rozwojem dynamiki wewnątrz grupy

Modelowanie efektywnych struktur – dzięki:

 • stwierdzeniu preferencji i motywacji poszczególnych osób do zajmowania optymalnego dla siebie miejsca w firmie (czy badana osoba preferuje funkcjonowanie na stanowisku samodzielnym czy woli kierować innymi czy też lepiej/pewniej się czuje, pracując pod czyimś bezpośrednim kierownictwem i kontrolą)

Zapraszamy do kontaktu

Z wielką przyjemnością zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem zawodowym i osobistym. Nasze szkolenia są starannie przygotowywane, aby spełniać najwyższe standardy edukacyjne i odpowiadać na aktualne potrzeby rynku. Wierzymy, że inwestycja w wiedzę i umiejętności jest kluczem do sukcesu zarówno dla jednostek, jak i całych organizacji.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami, aby omówić, jak nasze programy szkoleniowe mogą wspierać Państwa cele zawodowe i organizacyjne. Jesteśmy gotowi dostosować nasze programy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań, zapewniając tym samym najwyższą wartość i efektywność.

Czekamy na Państwa wiadomości i z niecierpliwością oczekujemy możliwości współpracy.