MAPP

Znaczenie wewnętrznej motywacji

Znaczenie wewnętrznej motywacji i predyspozycji w kształtowaniu efektywności osobistej i zawodowej

Wprowadzenie do Kompetencji i Osobowości

Pamiętajmy! Kompetencja jest wewnętrznie zjawiskiem złożonym z kilku aspektów, w tym jeden centralny i najgłębszy to osobowość, a w niej także wrodzona struktura motywacji, preferencji, zdolności i talentów. Jednakże to nie wszystko, są jeszcze zasoby nabyte, w tym umiejętności, wiedza, doświadczenie, a poziomem ekspresji tego wszystkiego są zachowania, nasz styl działania.

Człowiek jako Istota Rozumna i Wpływ na Zachowanie

Człowiek natomiast jest istotą rozumną, planującą i mającą wpływ na wiele rzeczy w obrębie siebie i swojego środowiska.

Przede wszystkim ma wpływ na swoje zachowanie – drobne reakcje i złożone postawy. Także wiele innych kwestii podlega wolnej woli i człowiek może gros swojej ‘osoby’ wyprofilować, wypracować – można rzec – nauczyć się innego siebie.

Wypracowanie Nowego Profilu Osobowości

I mowa tu nie o manipulacji na potrzeby chwili, lecz o wypracowaniu względnie stałego profilu innego niż ten zdefiniowany przez naturę. Jest to możliwe, choć wymaga pracy i jest okupione sporym wydatkiem energetycznym. Nieraz to ‘odgrywanie’ innego siebie przypomina realizowanie pewnej roli, czyli osoba świadomie przybiera opracowaną postawę na czas określony – np. wymagany w środowisku zawodowym – po czym, po tzw. godzinach ponownie wskakuje w swoje ‘osobowościowe wdzianko’.

Integracja Wypracowanego Profilu z Własną Osobowością

Może to także nie być tak regularne jak w przypadku dyktatu zawodowego, lecz stosowane w pojedynczych, konkretnych okolicznościach. Czasem jednak zdarza się, że ów wypracowany profil jest czymś bardzo pożądanym przez samą osobę, nie przez jej środowisko czy wybiórcze sytuacje i z czasem zaczyna być zintegrowany ze swoim kreatorem.

Rola Psychoanalizy i Teorii Psychodynamicznych

Nie wchodzimy dalej w tę tematykę, gdyż to tyle fascynująca, ile skomplikowana i kontrowersyjna ścieżka podejść psychodynamicznych, czyli obszar psychoanalizy. Przy czym hasło ‘psychoanaliza’ nie powinno jednoznacznie kojarzyć się tylko ze szkołą terapeutyczną, a zatem z pewnym problemem. Szeroko pojęte teorie psychodynamiczne zajmują się również – a nawet przede wszystkim – tłumaczeniem mechanizmów funkcjonowania psychiki człowieka.

Działania Niezgodne z Naturą a Zgodne z Oczekiwaniami

Działania niezgodne z naszą naturą, ale zgodne z innymi oczekiwaniami czy wymaganiami, czyli uczenie się i prezentowanie zachowań, które pierwotnie nie wchodzą w wachlarz reprezentujący jednostkę jest możliwe i nie musi zaburzać równowagi funkcjonowania człowieka. Każdy z nas może w pewnym stopniu kontrolować swój styl działania i utrzymywać go w spójnych, choć zmienionych ramach.

Efektywność Działania na Bazie Naturalnych Predyspozycji

Zawsze jednak daje to mniejsze rezultaty niż działanie na bazie naturalnych preferencji, możliwości i predyspozycji.

Ocena Zachowań i Wewnętrzna Motywacja

Techniki oceny bazujące na wskaźnikach behawioralnych lub na deklaracjach osoby ocenianej mogą zatem pokazywać obraz wypracowany, ten nauczony i oczekiwany. I nie chodzi tu o chwilową manipulację, chęć zrobienia dobrego wrażenia, lecz o opisany wcześniej nauczony, ale stały program innego ‘ja’.

Wewnętrzna Motywacja jako Siła Napędowa

Maciej Drozdowski – twórca polskiej wersji MAPP i całego serwisu on-line obsługującego tę technikę, zwykł mówić o tym, co daje człowiekowi wewnętrzna motywacja identyfikowana w MAPP w ten sposób: Człowiek, który umie i chce, a także ma wiedzę i doświadczenie, ale nie ma wewnętrznych predyspozycji i motywacji oraz człowiek, który ma to wszystko wraz z wewnętrzną motywacją jest jak człowiek żeglujący po morzu w łódce z wiosłami oraz człowiek mający do dyspozycji łódkę z wiosłami i dodatkowo wielki żagiel. Motywacja wewnętrzna jest jak ten wielki żagiel podczas morskiego, wietrznego rejsu.

Zapraszamy do kontaktu

Z wielką przyjemnością zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem zawodowym i osobistym. Nasze szkolenia są starannie przygotowywane, aby spełniać najwyższe standardy edukacyjne i odpowiadać na aktualne potrzeby rynku. Wierzymy, że inwestycja w wiedzę i umiejętności jest kluczem do sukcesu zarówno dla jednostek, jak i całych organizacji.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami, aby omówić, jak nasze programy szkoleniowe mogą wspierać Państwa cele zawodowe i organizacyjne. Jesteśmy gotowi dostosować nasze programy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań, zapewniając tym samym najwyższą wartość i efektywność.

Czekamy na Państwa wiadomości i z niecierpliwością oczekujemy możliwości współpracy.